Sample menu:

Home

De Rechtswinkel Renkum is de eerste en tot nu toe enige Rechtswinkel in Nederland waar juristen en andere hoog opgeleide vrijwilligers, tijdens inloop-spreekuren én bij mensen thuis, juridische hulp bieden, helpen bij belastingvragen en aangiften en ondersteuning verlenen bij administratieve problemen en budgetteringsvraagstukken.

Ook voor belastingvragen kunt u bij ons terecht. Mocht u elders niet terecht kunnen voor uw belastingaangifte dan kunnen wij u helpen.

De hulp is gratis voor wie een minimaal inkomen heeft. Wie een hoger inkomen heeft betaalt € 10 per uur. Dankzij de hulp van sponsoren kunnen wij een laag tarief hanteren.

Wij zijn als ANBI-organisatie erkend. ANBI betekent Algemeen Nut Beogende Instelling. Hierdoor is uw gift fiscaal aftrekbaar

Rechtswinkel Renkum is voor haar voortbestaan afhankelijk van sponsoring en giften. Helpt u mee het goede werk voort te zetten?
Maak dan uw gift over op IBAN-rekeningnummer NL18 INGB 0005 1161 55, t.n.v. Stichting Rechtswinkel Renkum!

We komen langs, lossen het op, of helpen u verder !